Een onderneming ontstaan vanuit de onderwijspraktijk en bestemd voor iedereen die werkzaam is in óf voor het basisonderwijs.


Hier kunnen leerkrachten, interne begeleiders, remedial teachers, leidinggevenden maar ook onderwijsbegeleidingsdiensten, logopediepraktijken en ouders terecht voor materiaal op maat voor:


Het creëren van leerlijnen: voor bijvoorbeeld het voeren van eenduidig en efficiënt spellingonderwijs (Super Spellen), of gedragsregels (Samen Sociaal) door de school heen. 


Het zinvol invulling geven aan de inhoud van de kerndoelen: voorbeelden zijn het taal & schrijfonderwijs een nieuwe impuls geven aan de hand van concrete, kant & klare uitdagende schrijfactiviteiten (Dichten? Doen!) 


Materialen op maat koppelen aan advies op maat: voorbeeld hiervan is het geven van workshops i.s.m. Marcel Schmeier van Expertis onderwijsadviseurs. Leerkrachten uit het werkveld die weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat en collega’s direct van praktische tips en adviezen kunnen voorzien.


Klik op het Expertis logo voor een passende workshop bij u in de buurt.

 

Welkom bij KlasseKist onderwijsmaatmateriaal